Згода на обробку персональних даних

Покупець будучи суб’єктом персональних даних, оформлюючи замовлення на а офіційному інтернет-сайті Продавця «https://vdmais.ua/», у відповідності до Закону України від 1 червня 2010 року №2297-VI “Про захист персональних даних” (далі за текстом – “Закон”):

 1. Надає Приватному підприємству «Науково-виробнича фірма «VD MAIS», ідентифікаційний код якого в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 21558350, (далі за текстом – “Продавець”) однозначний дозвіл (однозначну згоду) на обробку своїх персональних даних (далі за текстом – “Дозвіл” («Згода»)) для забезпечення реалізації господарської діяльності підприємства, визначеної у Статуті Продавця. Покупцю відомо, що первинними джерелами про фізичну особу є: видані на її ім’я документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе;
 2. Підтверджує, що форма, у якій висловлено (виражено, надано) Дозвіл (Згоду) , дає змогу зробити однозначний висновок про надання Покупцем Дозволу (Згоди) суб’єкта персональних даних.
 3. Підтверджує, що не має претензій будь-якого характеру до форми, у якій висловлено (виражено, надано) Дозвіл (Згоду), способу і об’єму (змісту) надання відомостей про себе, а також що склад та зміст наданих Покупцем персональних даних є відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки;
 4. Зобов’язується надавати точні та достовірні персональні дані, а також підтримувати їх в актуальному стані;
 5. Розуміє, що на момент надання цієї Згоди (Дозволу) база персональних даних може перебувати на стадії формування;
 6. Розуміє, що Згода (Дозвіл) та надані Покупцем відомості про себе, що являють собою його персональні дані, хоч і можуть розміщуватися у спосіб надання їх через зазначений вище Сайт Продавця на такому Сайті та/або розміщено на зазначеному вище Сайті Продавця, проте таке надання Згоди (Дозволу) та/або персональних даних Покупця не зобов’язує Продавця включати зазначені персональні дані до бази персональних даних Продавця;
 7. Розуміє, що у зв’язку із наданням цієї Згоди (Дозволу) персональні дані Покупця можуть бути доступними транспортним компаніям (використовуватись для доставки замовленого товару) та/або надсилання рекламних повідомлень;
 8. Повідомляє, що йому відомі (повідомлено Продавцем в момент збору персональних даних) права, передбачені Законом, джерела збирання, місцезнаходження персональних даних Покупця, склад і зміст зібраних персональних даних, мета обробки персональних даних, відомості про володільця/розпорядника персональних даних (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ тощо);
 9. Підтверджує, що обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою Покупця та у порядку встановленому законодавством України.
 10. Розуміє, що обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки;
 11. Вважає, що на момент надання цієї Згоди (Дозволу) Продавцем створено належні умови для захисту його персональних даних;
 12. Повідомляє та підтверджує, що зберігання персональних даних відповідно до цієї Згоди (Дозволу) може здійснюватись Продавцем без обмеження строку;
 13. Надає згоду (дозвіл) на зміну Продавцем мети обробки персональних даних Покупця, визначеної у цій Згоді (Дозволі), шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті;
 14. Повідомляє та підтверджує, що цією Згодою (Дозволом) Покупець не вимагає від Продавця повідомляти про передачу персональних даних Покупця третій особі (транспортним компаніям, перевізникам, що здійснюватимуть доставку замовленого товару).